Niniejsza polityka plików cookies, tyczy się serwisu Farma Tlenu.

 1. Poprzez sformułowanie „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach użytkowników, a przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę danej strony internetowej, czas ich przechowania oraz swój unikalny numer.
 2. Serwis FARMA TLENU nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem tych, zawartych w plikach cookies.
 3. Dzięki plikom cookies możliwe jest korzystanie ze stron serwisu FARMA TLENU. Administrator danych wykorzystuje je do:
 • Dania użytkownikowi możliwości logowania i utrzymania jego sesji na stronach serwisu.
 • Dopasowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika.
 • Tworzenia anonimowych statystyk bez możliwości identyfikacji użytkownika, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów odwiedzających sklep internetowy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. W trosce o bezpieczeństwo danych, które zostały nam powierzone, opracowaliśmy procedury i zalecenia, które będą formą zapobiegawczą, mającą na celu działania przeciwko udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest stale kontrolowane i sprawdzane pod kątem zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz aktami wykonawczymi i prawa wspólnotowego.
 3. Oprogramowanie, które służy do przeglądania stron, domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te można w każdej chwili zmienić, a tym samym zablokować automatyczną obsługę plików cookies – można to zrobić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Każdy użytkownik ma prawo dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies w każdej chwili. Szczegółowe informacje o możliwościach edycji ustawień zawarte są w ustawieniach oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej).
 5. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą uniemożliwić poprawne działanie danej strony internetowej (w tym strony sklepu).